Ga naar inhoud

Huisregels

Lees hier onze huisregels.


Huisregels

Welkom op het Zoom.nl Forum.
Voordat je begint met posten kan je het beste even de regels doorlezen; de regels vertellen wat wel en niet mag op dit forum. Als je je niet aan de regels houdt kan je bericht worden gewijzigd, gesloten of verwijderd. Als iedereen zich aan de regels houdt blijft het forum duidelijk, overzichtelijk en heeft iedereen de mogelijkheid zo snel mogelijk een antwoord te krijgen op zijn/haar vraag.
Als je vragen hebt kan je moderatoren een persoonlijk bericht (PB) sturen. 


De regels zijn richtlijnen; de moderatoren en redactie bepalen uiteindelijk wat mag.


Regels in het kort
Op dit forum mag je geen/niet:
- Schelden danwel kwetsende reacties plaatsen
- Spammen danwel reclame maken zonder toestemming
- Ruzies uitvechten
- Ongelovige reacties posten
- Meerdere accounts gebruiken
- Officiële enquêtes voor commercieel gebruik zonder toestemming plaatsen
- Teksten of foto’s plaatsen zonder bron (indien van toepassing) en toestemming
- Foto’s delen. Daarvoor dient www.zoom.nl. Foto's plaatsen waar je een vraag over hebt is wel toegestaan.
- Mensen aanzetten of informeren over strafbare zaken (bijv. ontduiking van invoerrechten of verspreiding van illegale software)

 


Aansprakelijkheid
Zoom.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de gegeven adviezen. Zoom.nl behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze regels, zonder gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. De vernieuwde regels gelden dan ook voor mensen die zich hebben aangemeld voordat de veranderingen plaatsvonden.

Berichten die je op internet plaatst, zijn door iedereen te lezen. Pas dus altijd op welke informatie je wel en niet in je berichten zet.

 


Uitgebreide regels

Schelden danwel kwetsende reacties plaatsen
Schelden en kwetsende reacties (waaronder racistische opmerkingen) horen hier niet thuis; voor iedereen moet het forum gezellig blijven. Voor pesten geldt ook dat dit niet toegestaan is op het forum en de moderators zullen hier streng tegen optreden.
Zoom.nl is een Nederlandstalige site, hanteer daarom duidelijk Nederlands zodat iedereen je kan begrijpen. Zinnen, topictitels en reacties die volledig in hoofdletters geschreven zijn worden gezien als storend gedrag en zijn dus verboden.

Spammen danwel reclame maken
Het is niet toegestaan berichten te posten die reclame vormen voor jouw eigen of andermans bedrijf en dergelijke. Zogeheten 'klikspellen' (spellen waarbij je op een linkje klikt en hierdoor de poster punten geeft) zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt het posten van je eigen fotografie-gerelateerde website in het daarvoor bestemde onderdeel. Reclame maken voor fotografie-gerelateerde workshops mag, maar met beperkte mate. Bij twijfel kun je te allen tijde een moderator inschakelen voor hulp.

Ruzies uitvechten op het forum
Persoonlijke ruzies worden niet uitgevochten via dit forum. Gebruik hiervoor e-mail of iets anders, maar wees er de andere leden niet tot last mee.
Indien je er samen niet uitkomt, kun je te allen tijde een moderator inschakelen voor hulp.

Niet ter zake doende reacties posten
Het is niet nodig om te laten weten wat je precies vindt van een topic of van de topicstarter. Dergelijke reacties lokken alleen maar ruzie uit en zijn niet bevorderlijk voor de sfeer.

Als je:
een topic niet gelooft
een topic vaag vindt
vindt dat er een topic gesloten moet worden
vindt dat er een topic verplaatst moet worden
vindt dat een topic niet serieus is
vindt dat er bReEzAhTaAl gehanteerd wordt
vindt dat er te veel 'streektaal' gebruikt wordt
ga dit dan niet in dat desbetreffende topic zetten, maar meld de betreffende post bij de moderatoren of redactie.

Het niet de bedoeling om in een topic te zetten dat je een moderator gewaarschuwd hebt; daar heeft de topicstarter even weinig aan. De moderatoren besluiten of een topic serieus is of op waarheid kan berusten. Dus als je twijfels hebt over een topic, kun je beter contact opnemen met een moderator dan het in dat topic neer te zetten.

Heb je het idee dat je antwoord toch alleen maar verloren tijd is aan een grap of fake-topic?
Reageer dan gewoon niet.

Meerdere accounts gebruiken
Het is niet de bedoeling meerdere accounts (gebruikersnamen) te hebben. Dit is ten alle tijde verboden en in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Zoom.nl

Officiële enquêtes voor commercieel gebruik zonder toestemming plaatsen
Wanneer de resultaten van een enquête buiten het forum gebruikt worden, moet daarvoor eerst toestemming gevraagd worden aan de moderatoren.

Let op: als lid ben je zelf verantwoordelijk voor wat je invult bij een dergelijke enquête of onderzoek. De moderatoren bekijken de aanvraag om te bepalen of duidelijk is wat er met de informatie gedaan wordt, maar kunnen niet controleren wat er daadwerkelijk met de informatie gebeurt.

Teksten of foto’s plaatsen zonder bron (indien van toepassing) en toestemming
Het beschermen van het auteursrecht staat hoog in het vaandel bij Zoom.nl en dient daarom ten alle tijden gerespecteerd te worden. Plaats geen foto’s van andere mensen (ook buiten Zoom.nl) zonder hun toestemming. En geef ten alle tijden de bron van iets weer. Overtreding van het auteursrecht kan zware consequenties tot gevolg hebben.

Foto’s delen. Daarvoor dient www.zoom.nl
Het forum is niet de plek om foto’s te delen. Daarvoor dient de Zoom.nl Gallery. Het is wel toegestaan om een foto op het forum te plaatsen om een verhaal te verduidelijken of om een vraag over te stellen. Bij twijfel kun je te allen tijde een moderator inschakelen voor hulp.

Mensen aanzetten of informeren over strafbare zaken.
Het is niet toegestaan tips/links/informatie te verstrekken die kunnen leiden tot strafbare handelingen. Denk hierbij aan tips om invoerrechten te ontduiken of om illegale software te downloaden of te gebruiken. Zoom.nl wenst hier niet aan mee te werken en berichten hierover worden daarom zonder melding verwijderd.

 


Account

Signature
Maximaal drie regels (inclusief witregels)
Geen afbeeldingen
Geen reclame
Je eigen website, weblogs, profielensites (zoals instagram/facebook/500px) en linkjes naar je Zoom.nl-profiel (sites zonder persoonlijk gewin) zijn wel toegestaan
De moderatoren en redactie hebben het laatste woord in het bepalen of een ondertekening te groot is en aan de regels voldoet.

Accountnaam
Het is niet mogelijk je account naam te wijzigen. Dit is om verwarring te voorkomen. Alleen bij hoge uitzondering kan de redactie een accountnaam wijzigen. Bijvoorbeeld als er problemen ontstaan in verband met privacy e.d. Neem hiervoor contact op met de redactie.

Account verwijderen
Om een account te verwijderen neem je contact op met de redactie van Zoom.nl.

 


Berichten

Topic openen
Zoek eerst even met de zoekfunctie of het topic al bestaat
Plaats je topic in het juiste subforum
Geef je topic een goede titel welke van toepassing is op de inhoud (een titel als 'Help mij' is niet duidelijk)
Post berichten niet dubbel; één keer is echt voldoende.

Reageren op topics
Je reactie moet betrekking hebben op het topic (anders spreken we van een 'offtopic reactie'; 'ontopic gaan' betekent dat men weer op het topic moet reageren)
Plaats niet meerdere reacties achter elkaar, maar één grotere reactie. Gebruik hiervoor eventueel de edit knop.
Plaats geen reactie met alleen maar een smiley of '^^'
Als het topic ouder is dan 45 dagen betreft het een oud topic. Indien je een goede/nuttige toevoeging hebt mag je wel reageren, maar reageer hier niet zomaar op. Ga er van uit dat de topicstarter inmiddels geen interesse in het topic meer heeft.

Quoten
Door middel van een quote kan je gericht reageren op een (deel van een) specifiek bericht verder terug in het topic. Het is niet de bedoeling dat je de laatste post in het topic quote, het is wel duidelijk dat je daarop reageert. Onnodig quoten maakt het topic onduidelijk en erg lang. Onnodige quotes worden zonder bericht verwijderd.

Poll
Het is mogelijk aan een topic een poll toe te voegen waarin andere leden kunnen stemmen. Het is niet toegestaan een extern script of website te gebruiken om een poll te maken. Een poll moet wel iets toevoegen aan een topic. Het is geen speelgoed wat te pas en te onpas gebruikt kan worden. Polls die niets toevoegen worden door de moderators verwijderd.Copyright
Het is verboden om posts van het Zoom.nl forum te halen en die op andere sites/fora te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver van de post.

Persoonlijke berichten (PB)
Moderatoren kunnen niet in je PB-inbox kijken. Er gelden dan ook geen regels voor PB’s. Dit dien je zelf op te lossen.

 


Overige informatie

Meetings
Af en toe organiseren leden van dit forum meetings (ontmoetingen). Zoom.nl heeft niets te maken met deze meetings, afgezien van het feit dat de mensen via het forum de meeting afspreken. Het is dus niet een activiteit die Zoom.nl organiseert en we willen dan ook niet in verband gebracht worden met meetings. Daaruit volgt dat wij niet aansprakelijk zijn voor wat er op een meeting gebeurt. Bij een publieke ledenmeeting mag men geen leden weigeren.

Systeem rondom bannen van leden
Wanneer een lid de regels van het forum overtreedt kan daar op de volgende manier mee omgegaan worden:
Je krijgt een opmerking
Je krijgt een officiële waarschuwing
Je krijgt een ban
Het is niet toegestaan om een opmerking/waarschuwing openbaar te maken (bijvoorbeeld door deze op het forum te plaatsen).
Welke maatregel er getroffen wordt hangt af van welke overtreding is begaan en in welke mate. Dit wordt onderling overlegd door de moderatoren en de redactie.

De opmerking
Een opmerking wordt vaak gegeven als de betreffende overtreding 'op het randje is' of als we een lid gewoon willen herinneren aan de regels. Een opmerking wordt wel genoteerd onder je naam, maar telt niet zo zwaar. Wel kan het zijn dat na een aantal opmerkingen 'de maat vol is' en een waarschuwing volgt. Opmerkingen door moderators worden met blauwe letters weergegeven. Dit kan in je bericht of in een losse post in het topic.

De waarschuwing
De waarschuwing is bedoeld om een lid echt duidelijk te maken dat bepaald gedrag niet gewenst is en tegen de regels van het forum in gaat. Deze ontvang je via de PB van 1 van de moderators of direct in het desbetreffende topic.

De ban
Deze ban kan permanent zijn of voor een bepaalde periode. Gedurende een ban is het niet toegestaan op een andere manier (bijvoorbeeld met een andere account) op het forum te komen. Merken wij dat je onder een andere account op het forum zit, dan zal je bestaande ban verlengd worden (bijvoorbeeld: je ban is 30 dagen, op dag 15 kom je terug op een andere account waardoor je ban 45 dagen wordt).


0 topics in dit forum

Er zijn nog geen topics in dit forum geplaatst

×
×
  • Nieuwe aanmaken...